Логистика на проекта

Zugvogel

Логистика на възобновяеми източници

В транспортната индустрия е особено важно да се обърне внимание на въпроса за устойчивостта.

Една от важните инициативи е на нашето дъщерно дружество ZUGVOGEL RENEWABLE LOGISTICS GMBH. Това дружество е специализирано в разработването и прилагането на интегрирани логистични решения с фокус върху пазарите на възобновяема енергия.

Какво прилагаме

Нашето портфолио

В световен мащаб

Превоз на стоки по различни начини (въздушен/железопътен/автомобилен/морски)

Складиране

Оптимизирани решения за съхранение, които отговарят на вашите нужди

Логистика на проекта

Индивидуални решения за специални проекти

Icon Vogel
Програма 2030

Устойчиви инициативи

Вашите лица за контакт

Логистика на възобновяеми енергийни източници Zugvogel
Тобиас Маут и Рафаел Сайн