Logistika projektu

Zugvogel

Logistika obnoviteľných zdrojov

V odvetví dopravy je obzvlášť dôležité riešiť otázku udržateľnosti.

Jednou z dôležitých iniciatív je naša dcérska spoločnosť ZUGVOGEL RENEWABLE LOGISTICS GMBH. Táto spoločnosť sa špecializuje na vývoj a implementáciu integrovaných logistických riešení so zameraním na trhy s obnoviteľnou energiou.

Čo implementujeme

Naše portfólio

Celosvetovo

Preprava tovaru rôznymi spôsobmi (letecká/železničná/cestná/námorná)

Skladovanie

Optimalizované skladovacie riešenia podľa vašich potrieb

Logistika projektu

Riešenia na mieru pre špeciálne projekty

Icon Vogel
Agenda 2030

Udržateľné iniciatívy

Vaše kontaktné osoby

Zugvogel Obnoviteľná logistika
Tobias Maute a Raphael Sayn